Privacyverklaring LANGSTRAAT KARATE ISK

 

 Dit is de privacyverklaring van LANGSTRAAT KARATE ISK, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64020509 , hierna te noemen: `de Sportschool`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan contact@langstraatkarate.nl

 

In onderstaande tekst kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

1.        Uitvoering lidmaadschapsovereenkomst.

 • Voor het uitvoeren van het lidmaatschapsovereenkomst gebruikt de sportschool alleen de gegevens die u aan de      sportschool via het inschrijfformulier heeft verstrekt.
 • Het bewaartermijn van u persoonsgegevens is voor de duur van de overeenkomst plus zes maanden.
 • Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

2.        Administratie.

 • Voor het uitvoeren van de administratie gebruikt de sportschool alleen de gegevens die u aan de sportschool via het inschrijfformulier heeft verstrekt.
 • Het bewaartermijn van u persoonsgegevens is voor de duur van de overeenkomst plus zes maanden, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

3.        Het verrichten van aankopen.

 • Voor het uitvoeren van aankopen gebruikt de sportschool alleen de gegevens die u aan de sportschool via het bestelformulier heeft verstrekt.
 • Het bewaartermijn van u persoonsgegevens is voor de duur van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

4.        Versturen digitale berichten.

 • Voor het versturen van digitale berichten gebruikt de sportschool alleen de gegevens die u aan de sportschool via het inschrijfformulier en toestemmingsverklaring heeft verstrekt.
 • Het bewaartermijn van u persoonsgegevens is voor de duur van de overeenkomst.
 • Deze persoonsgegevens worden niet met derde gedeeld zonder uw toestemming.

 

5.        Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

 

         U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

 

6.        Beveiliging persoonsgegevens.

 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

7.        Minderjarigen.

 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

8.        Links naar andere websites.

 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

9.        Wijziging van het privacy beleid

 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

10.     Contactgegevens.

 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke: HJC Maas

E-mail:                       contact@langstraatkarate.nl

Telefoonnummer:   06 24125313

 

11.        Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.